Duluth - rekrutacja 2018

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 lutego 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie, informuje, że w 2019 r. realizowany będzie  program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy domowej wg. modelu z Duluth. Program adresowany jest do mieszkańców Gminy Izabelin. Pomoc udzielana będzie bezpłatnie.

Trwa rekrutacja do Programu

 

GŁÓWNE CELE ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO – EDUKACYJNYCH WOBEC SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE:

 • Uświadomienie sprawcy przemocy domowej, czym jest przemoc.
 • Uświadomienie przez sprawcę własnych zachowań przemocowych wobec bliskich,
 • Umiejętność rozpoznawania przez sprawcę przemocy domowej sygnałów zapowiadających zachowania przemocowe,
 • Opracowanie "planu bezpieczeństwa" zapobiegającego użyciu siły i przemocy,
 • Nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktu i sporów w rodzinie, bez użycia przemocy,
 • Nabycie i rozwijanie umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych,
 • Naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

 

ADRESACI PROGRAMU:

 • Osoby, wobec których wdrożona jest procedura Niebieskie Karty,
 • Osoby, które sąd lub prokurator zalecił udział w grupie korekcyjno-edukacyjnej,
 • Osoby, które wykazują się motywacją własną do poprawy swojego funkcjonowania w rodzinie,

 

 • Przewidywana wielkość grupy będzie wynosiła do 10 - 12 uczestników. Grupa ma charakter heterogeniczny - czyli możliwy jest udział tylko mężczyzn lub tylko kobiet. Niemożliwe jest prowadzenie grupy koedukacyjnej.
 • Grupa ma charakter półotwarty, czyli możliwy jest udział w grupie nowych osób po wstępnej kwalifikacji przez prowadzących.
 • Każda pełnoletnia osoba zainteresowana udziałem w programie musi wstępnie odbyć z jednym z prowadzących dwa spotkania indywidualne.
 • Program będzie stanowić cykl 24 spotkań oprócz spotkań indywidualnych (2 spotkania, dla każdego nowego uczestnika). Powtórzony dwa razy w ciągu roku.
 • Czas trwania jednego spotkania: 90 minut. Spotkania odbędą się raz w tygodniu, pełny kurs warsztatowy trwa 36 godzin zegarowych.
 • Program ma charakter edukacyjno-korekcyjny:
  • w oddziaływaniach  edukacyjnych będziemy koncentrowali się na przekazaniu szeroko rozumianej wiedzy na temat zjawiska przemocy rozumianej jako działanie intencjonalne oraz uświadomieniu uczestnikom negatywnych norm  i wzorców kulturowych wykorzystywanych do wspierania postaw dominacji i zachowań kontrolujących sprawcy wobec ofiary;
  • w oddziaływaniach korekcyjne będą polegały głównie na praktycznych ćwiczeniach, dostarczających osobistych doświadczeń zmieniających zachowania i postawy, rozwijających umiejętności samokontroli, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i wyrażania złości, pozwalających na wypracowanie nowych strategii działania, będących alternatywą dla zachowań agresywnych - istotnym elementem tej formy oddziaływań jest nauka umiejętności stosowania tzw. „przerwy na ochłonięcie”, której celem jest rozładowanie napięcia gromadzącego się w trakcie trwania konfliktu tak, by można było kontynuować rozmowę w sposób nie raniący ani fizycznie, ani psychicznie drugiej osoby.
 • Zajęcia będą prowadzone według Programu z Duluth  przez osoby posiadające kwalifikacje odpowiednie do przeprowadzania działań korekcyjno- edukacyjnych.
 • Osobami, które nie mogą uczestniczyć w programie są:
  • osoby z chorobami psychicznymi,
  • osoby uzależnione od hazardu,
  • osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków i leków, które nie przeszły podstawowego cyklu terapii,
  • osoby, które nie są sprawcami przemocy domowej.
 • Warunkiem przyjęcia do Programu jest przyznanie się osoby do stosowania przemocy domowej.

 

Z A P I S Y:

 • Osobiście lub telefoniczniew siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie ,ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin (poniedziałek 10ºº - 17ºº, wtorek, środa, piątek 8ºº - 13ºº, czwartek 8ºº - 16ºº)
 • Osoba do kontaktu: starszy specjalista pracy socjalnej Anna Kępa, tel. 22 722 - 79 - 95