Informacja w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 lutego 2019

Na podstawie Uchwały Nr V/23/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 9 stycznia 2019 roku. Poz.554. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Informacje w sprawie zwalniania w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi udziela Referat Gospodarki Odpadami.

Do obowiązków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie, należy przeprowadzenie Karty Informacyjnej – wywiadu przez pracownika socjalnego, właściwego ze względu na zamieszkanie wnioskodawcy.

  • Izabelin C – Monika Pawełkiewicz.
  • Izabelin B, Hornówek – Ewelina Gąska.
  • Laski, Mościska – Ewa Przybysz.
  • Truskaw, Sieraków – Anna Kępa.

W trakcie wypełniania dokumentów w GOPS w Izabelinie, należy przedstawić:

  • aktualne dochody rodziny, czyli dochody netto z ostatniego miesiąca.

Po uzupełnieniu w/w Karty Informacyjnej zostaje ona przekazana zgodnie z Uchwałą Rady Gminy do Wójt Gminy Izabelin – celem podjęcia decyzji w sprawie.

Autor: Robert Marczak - Kierownik GOPS