Informacja o wyniku naboru

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 lipca 2019

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY
W GMINNYM  OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W IZABELINIE

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego wpłynęły 3 oferty. Żadna z osób nie spełniła wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

W związku z powyższym proces rekrutacji zostaje zakończony bez rozstrzygnięcia

 

                                                                                                                                                                              Robert Marczak

                                                                                                                                                                      Kierownik GOPS Izabelin

 

Izabelin, dnia 12 lipca 2019 r.