Zarządzenie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 maja 2020

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 4/2020

Kierownika Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej

z dnia 21 maja 2020 r.

 

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Izabelinie

i ustalenia terminu ich odpracowania

 

 

Na podstawie art. 130 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) w zw. z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

 

 

 

§ 1. Ustalam dzień 12 czerwca 2020 r. (piątek) dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Izabelinie w zamian za odpracowanie dnia wolnego w dniu 6 czerwca 2020r. (sobota).

§ 2. Ustalam dzień 14 sierpnia 2020r. (piątek) dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Izabelinie w zamian za święto przypadające w sobotę – 15 sierpnia 2020r.

§ 3. Ustalam dzień 24 grudzień 2020r. (czwartek) dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Izabelinie w zamian za święto przypadające w sobotę – 26 grudnia 2020r.

§ 4. O ustalonym dniu wolnym od pracy informuje się pracowników i interesantów poprzez:

  1. Wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie.

  2. Zamieszczenie informacji na stronie www.gops.izabelin.pl

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.