Program Dobry Start

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 czerwca 2020

 

 

Informujemy, iż od 1 Lipca 2020 roku można składać wnioski dotyczące rządowego programu „Dobry Start” ( 300+)

 • od 1 lipca do 30 listopada 2020 r. składając wniosek drogą elektroniczną poprzez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną

 • od 1 sierpnia do 30 listopada 2020r. składając wniosek w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Izabelinie.

 

 

 

 

 

 

Programem „Dobry Start” objęci są wszyscy uczniowie do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku uczniów z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych do 24 roku życia.

 

Uczy się w placówce takiej jak:

 • szkoła podstawowa

 • szkoła ponadpodstawowa – z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych,

 • szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,

 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii,

 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,

 • specjalny ośrodek wychowawczy,

 • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

 

Autor: Ewelina Kierner