Program “Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 – bez kryterium dochodowego

Od 1 lipca świadczenie wychowawcze z programu “Rodzina 500+” przysługuje na dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Dzięki wprowadzonym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, czyli ok. 6,8 mln osób. To prawie dwa razy więcej dzieci niż było do tej pory.
Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowych zasadach można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

Czytaj więcej “Program “Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 – bez kryterium dochodowego”

“Dobry Start” 300+

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Czytaj więcej ““Dobry Start” 300+”

Opał

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie informuje, że została wyłoniona oferta dostawy opału dla mieszkańców gminy. W tym sezonie grzewczym 2020/2021 zostanie rozdysponowany opał ekologiczny tj. brykiet dębowy. Wykonawca zobowiązał się dostarczyć opał do beneficjentów w pakietach po 10 kg: pół tony opału tj. 48 pakietów 10 kilogramowych.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w siedzibie GOPS przy ul. 3 Maja 42 w Izabelinie u pracowników socjalnych wg. rejonu.

Pomoc przyznawana wg. kryteriów określonych w Ustawie o Pomocy Społecznej.

Termin składania wniosków upływa z dniem 15.03.2021

Autor: Marlena Ochota