Program Rodzina 500+

Świadczenie wychowawcze 500+

nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie Informuje, że od 1 kwietia 2021r. wnioski dot. świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 będzie można składać w formie papierowej.

  • Świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

 

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz w celu uniknięcia stania w kolejce, zachęcamy wszystkich do złożenia wniosków w formie elektronicznej.

Program “Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 – bez kryterium dochodowego

Od 1 lipca świadczenie wychowawcze z programu “Rodzina 500+” przysługuje na dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Dzięki wprowadzonym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, czyli ok. 6,8 mln osób. To prawie dwa razy więcej dzieci niż było do tej pory.
Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowych zasadach można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

Czytaj więcej “Program “Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 – bez kryterium dochodowego”