Zapytanie ofertowe – Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej

Izabelin, 27.11.2020r. ZAPYTANIE OFERTOWE   Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin zaprasza do złożenia oferty na:   „Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie oraz podopiecznych  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie”   Nazwa i adres Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie, […]

Ogłoszenie naborze na stanowisko urzędnicze

Izabelin 27.11.2020r.  OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze w  GOPS. Stanowisko pracy:  Specjalista do spraw funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych.   Niezbędne wymagania od kandydatów: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw […]

Zapytanie ofertowe na posiłki dla osób dorosłych, uczestników Dziennego Domu Senior + w Izabelinie

Izabelin 27.11.2020 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia : POSIŁKI DLA OSÓB DOROSŁYCH UCZESTNIKÓW DZIENNEGO DOMU SENIOR+ W IZABELINIE PRZY UL. TETMAJERA 3A Termin realizacji zamówienia: 01.01.2021 – 31.12.2021 Kryterium oceny ofert: cena – 100% Warunki zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania, wydawania i dostarczania […]