Zapytanie ofertowe na posiłki dla osób dorosłych oraz dzieci nieuczęszczających do szkół i przedszkoli z tereny gminy Izabelin w roku 2021

Izabelin 27.11.2020 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia : POSIŁKI DLA OSÓB DOROSŁYCH ORAZ DZIECI NIEUCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI Z TERENU GMINY IZABELIN W ROKU 2021 Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2021 do 31.12.2021 Kryterium oceny ofert: cena – 100% Warunki zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest […]

Program „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 – bez kryterium dochodowego

Od 1 lipca świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” przysługuje na dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Dzięki wprowadzonym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, czyli ok. 6,8 mln osób. To prawie dwa razy więcej dzieci niż było do tej […]

Harmonogram wypłat na rok 2020

Świadczenia rodzinne 27 i 28 stycznia 2020 24 i 25 lutego 2020 25 i 26 marca 2020 27 i 28 kwietnia 2020 25 i 26 maja 2020 24 i 25 czerwca 2020 27 i 28 lipca 2020 26 i 27 sierpnia 2020 24 i 25 września 2020 26 i 27 października 2020