„Dobry Start” 300+

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci […]

Karta Rodzina 3+

Program wspierający rodziny wielodzietne Polityka prorodzinna należy do jednych z wielu zadań własnych gminy. Dlatego też Wójt wraz z Radą postanowili przyjąć program wspierający rodziny wielodzietnej w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży. Wsparcie to dotyczyć będzie głównie wzmocnienia kondycji finansowej, która ułatwi członkom rodziny dostęp do dóbr kultury, sportu i rozrywki. Uprawnienia wynikające z posiadania […]

Konkurs na kierownika Dziennego Domu Senior

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior + w Izabelinie. Kierownik DDS+ bezpośrednio podlegać będzie kierownikowi GOPS w Izabelinie.