Program „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 – bez kryterium dochodowego

Od 1 lipca świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” przysługuje na dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Dzięki wprowadzonym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, czyli ok. 6,8 mln osób. To prawie dwa razy więcej dzieci niż było do tej […]

Program Rodzina 500 +

Szanowni Mieszkańcy! Uprzejmie informujemy, że rodzice którzy złożą wnioski do dnia 30.09.2019r. dostaną wyrównanie na pierwsze dziecko od miesiąca lipca (po 500 zł za miesiąc lipiec,sierpień oraz wrzesień). Po tym terminie świadczenie będzie przyznawane od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania od lipca. Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, […]

Konkurs na kierownika Dziennego Domu Senior

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior + w Izabelinie. Kierownik DDS+ bezpośrednio podlegać będzie kierownikowi GOPS w Izabelinie.