„SZANSA NA LEPSZE JUTRO – UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GMINIE IZABELIN”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 marca 2017

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W IZABELINIE, WSPÓLFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

W tym roku po raz szósty i ostatni Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie realizuje w ramach PO KL projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zatytułowany „Szansa na lepsze jutro – upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w gminie Izabelin”.

Obecnie jest to ostatni rok realizacji projektu 3-letniego napisanego przez nas na lata 2012 – 2014. Działania projektowe rozpoczęliśmy właściwie od początku roku, szczególnie, że osoby kontynuujące w ramach projektu edukację realizują program praktycznie już od 2 stycznia.

W tym roku mieliśmy duży problem z naborem uczestników. Wydawałoby się, że proponowane przez nas działania są bardzo korzystne dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy, nie posiadających wyksztalcenia i kwalifikacji czy też młodych ludzi chcących kontynuować naukę, na którą ich nie stać. Spotykamy się jednak z sytuacją, że pomimo, jakby się wydawało bezrobocia i problemów z kwalifikacjami, osoby te w większości nie chcą skorzystać z proponowanych bezpłatnych form pomocy, nie są zainteresowane nauką, zdobyciem zawodu, a w konsekwencji chyba także podjęciem zatrudnienia. Z wielkim trudem udało nam się znaleźć odpowiednią liczbę chętnych, ponieważ zgodnie z założeniami i zatwierdzonym wnioskiem, także w tym roku w projekcie zaplanowaliśmy udział 14 osób. Wśród tegorocznych uczestników mamy 12 kobiet i 2 mężczyzn, w tym 1 osobę niepełnosprawną. Jak widać więcej jest chętnych do nauki kobiet niż mężczyzn, pomimo, że w związku z zasadą równości płci bardzo zależało nam na udziale w projekcie panów, wśród których zgodnie ze statystykami, więcej jest bezrobotnych.

W związku z problemami z naborem, kursy zawodowe rozpoczęły się dopiero w lipcu, szczególnie, że tak jak w latach poprzednich szkolenia są bardzo różnorodne i dostosowaliśmy się w tym względzie do wymagań beneficjentów. Uczestnicy projektu wybierali je sami, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, potrzebami, predyspozycjami oraz rozeznanymi potrzebami rynku pracy.

W związku z dużą różnorodnością i czasami bardzo wąską specyfiką szkoleń, długo trwały również procedury wyboru firm realizujących kursy, szczególnie, że w poszczególnych kursach bierze udział często jedna, dwie, a najwięcej trzy osoby. Również terminy szkoleń ustalali indywidualnie beneficjenci, zgodnie ze swoimi planami, a my staraliśmy się dopasować do ich wymagań. Problemem była także w niektórych wypadkach konieczność zapewnienia opieki dzieciom w czasie trwania szkoleń. Udało się jednak pokonać wszystkie trudności.

Kursy realizuje aż 7 firm edukacyjnych, co również świadczy o różnorodności ich tematyki. Są to szkolenia począwszy od prawa jazdy, poprzez kursy języka francuskiego, księgowości, przedsiębiorczości, komputerowe, magazyniera, obsługi kas fiskalnych, opiekuna dzieci, profesjonalne sprzątanie aż do tak oryginalnego jak kurs carwingu.

 

Obecnie trwają szkolenia zawodowe, niektóre już się kończą, inne rozpoczną się dopiero we wrześniu. Zakończyły się również 2-dniowe warsztaty kompetencji społecznych i obecnie jesteśmy na etapie realizacji indywidualnych spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym.  

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, dużą grupę naszych beneficjentów stanowią ludzie młodzi. Korzystają z kursów zawodowych, możliwości bezpłatnej nauki języka, a także kontynuacji edukacji.

W następnych miesiącach planujemy również, jak co roku, wyjazd integracyjny, wspólne spotkania, a na koniec uroczyste zakończenie, wręczenie uzyskanych certyfikatów i podsumowanie zrealizowanych działań.