Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Nabór uczestników do Dziennego Domu "Senior+"

 

Ogłoszenie o naborze uczestników do Dziennego Domu  "Senior+"

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie informuje, iż w grudniu 2019 zostanie otwarta nowa placówka dziennego wsparcia dla Seniorów. (dawny budynek ośrodka zdrowia przy ul. Tetmajera 2 w Izabelinie.)

Nabór Uczestników do Dziennego Domu "Senior +" w Izabelinie ruszy od 01.10. 2019.

Warto pomyśleć o swoich najbliższych: rodzicach lub dziadkach

Kto może zostać podopiecznym placówki ?

Uczestnikami zajęć mogą być mieszkańcy gminy Izabelin, nieaktywni zawodowo w wieku od 60 lat i więcej. Placówka obejmie wsparciem do 20 osób. Pierwszeństwo korzystania ze świadczeń mają osoby samotne, ze zmniejszoną sprawnością psychofizyczną lub niepełnosprawnością. Podopiecznymi placówki mogą zostać osoby, które w wyniku zdarzeń losowych nie mogą samodzielnie sprostać zadaniom stawianym przez codzienne życie lub wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb.

Podczas pobytu podopieczni będą mieć zagwarantowaną nie tylko opiekę, ale również posiłek i różnego rodzaju zajęcia, np: edukacyjne, kulturalne, terapię zajęciową, zajęcia sportowe, rekreacyjne. Głównym celem pobytu jest wsparcie seniorów poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji i zapobieganiu samotności. Placówka będzie zapewniała 8 godzinną ofertę usług od poniedziałku do piątku.

Pobyt w Dziennym Domu Senior+ jest częściowo odpłatny. Opłata będzie zależała od wysokości dochodu uczestnika.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu Senior+ proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Izabelinie ul 3 Maja 42 lub pod nr: tel. 22/ 722 79 95 lub 22/ 722 89 44

Szczegóły naboru zostały opisane w regulaminie. Komplet dokumentów jest do pobrania na stronie internetowej gops@izabelin.pl

 

 

 

Informacja o wyniku naboru - Pracownik Socjalny

Izabelin, dn. 09-09-2019r.

 

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko pracownik socjalny

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedur naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 

Pani Marlena Ochota

zamieszkała w Nowym Dworze Maz.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła Panią Marlenę Ochota, która wykazała się odpowiednim kwalifikacjami niezbędnymi do wykonywania pracy na w/w stanowisku. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka odpowiedziała wyczerpujący
i rzeczowy na wszystkie zadane przez Komisję pytania.

Zapytanie ofertowe na węgiel 2019

           GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W IZABELINIE

 ul. 3-go Maja 42 05-080 IZABELIN

 tel. 22-7227995  fax. 22-7218551  e-mail:gops@izabelin.pl

 

 Zapytanie ofertowe

z dnia 04.09.2019 r.

 

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie, zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem zamówienia jest :

   „Zakup węgla z dowozem dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie w okresie grzewczym 2019-2020” (węgiel orzech II)

 1. Termin realizacji zamówienia :   od 1 października 2019 r. do 31 marca 2020 r.
 1. Podstawowym kryterium oceny, oferty będzie cena węgla wraz dowozem -100 %.
 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, poprzez przedstawienie swojej oferty cenowej za 1 tonę węgla orzech II z dowozem (cena jednostkowa brutto)
 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 września 2019 r. do godz. 9:00
 2. Miejsce złożenia oferty : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie
 1. Wybór oferty nastąpi w dniu 20 września 2019 r. o godz. 9:15
 1. Zapłata za wykonanie przedmiotu oferty nastąpi po dokonaniu odbioru/przyjęcia węgla przez podopiecznego GOPS, w ciągu 3 dni od dnia otrzymania faktury.
 1. Osoba upoważnioną do kontaktu z oferentami jest : Robert Marczak tel.22-7227995,   e-mail: gops@izabelin.pl

 

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na węgiel 2019