Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Duluth - rekrutacja 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie, informuje, że w 2019 r. realizowany będzie
program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy domowej wg. modelu z Duluth.

Program adresowany jest do mieszkańców Gminy Izabelin.

Pomoc udzielana będzie bezpłatnie.

Trwa rekrutacja do Programu

 

Czytaj więcej o: Duluth - rekrutacja 2018

Wypłaty świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

informuje, że

fundusz alimentacyjny i świadczenia rodzinne będą wypłacane w dniu:

24 i 25 stycznia

świadczenie wychowawcze, będzie wypłacane w dniu:

28 stycznia 2019

 

Bank PKO BP jest otwarty w godzinach:

pn. - śr. w godz. 9:00 – 16:00

czw. – pt. w godz. 1:00 – 18:00

elektroniczna KARTA DUŻEJ RODZINY

 Z dniem 1 stycznia 2018 roku na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832)  weszły w życie przepisy

dotyczące możliwości przyznawania członkom rodzin wielodzietnych

elektronicznej Karty Dużej Rodziny, która będzie miała formę aplikacji na smartfony.

 

Aby otrzymać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny należy:

  1. Złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej podając dane osób, dla których wnioskuje o Kartę elektroniczną wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej, na który przyjdą dane autoryzacyjne do aplikacji mKDR,
  2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez gminę, na adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link sklepu App Store lub Google Play oraz numer Karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz z ostatnimi cyframi Karty (cała procedura powinna trwać maksymalnie do tygodnia),
  3. Po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne, należy zalogować się podając skopiowany z e-mailem numer Karty Dużej Rodziny oraz hasło z SMS, które należy zmienić po pierwszym logowaniu,
  4. Spersonalizować Karty Dużej Rodziny członków rodzin wielodzietnych, którym zawnioskowano o przyznanie Karty elektronicznej, przy czym rodzic poza swoją Kartą może w swoim telefonie wyświetlać Karty swoich dzieci oraz drugiego rodzica.