Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie

Fundusz alimentacyjny


CO TO JEST FUNDUSZ ALIMENTACYJNY?
Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa. Wprowadzony on został Ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.