Poradnictwo

Pracownicy socjalni:

– mgr Monika Pawełkiewicz – teren Izabelin C
– mgr Ewa Przybysz – teren Laski