#WspierajSeniora

Szanowni seniorzy,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie informuje, że w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. będzie kontynuowany program „Wspieraj Seniora”, w związku  z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Celem programu jest zapewnienie wsparcia seniorom, którzy w obecnej sytuacji zdecydują się na pozostanie w domu, a nie mają możliwości zabezpieczenia artykułów pierwszej potrzeby we własnym zakresie. Program przeznaczony jest dla seniorów 70+ pozostających w domu w związku z zagrożeniem COVID-19, a także osób poniżej 70 roku życia pozostających w domu z tego samego powodu i nie są w stanie  realizować własnych potrzeb (podstawowe artykuły spożywcze i higieniczne oraz leki). Koszty zakupów pokrywa senior. Osoby zainteresowane wsparciem mogą dzwonić pod ogólnopolski numer infolinii. +48 22/5051111 lub bezpośrednio pod numery telefonów GOPS Izabelin  22 722 79 95, 22 722 89 44, 22 722 89 57. W ramach programu „Wspieraj seniora” osoby zainteresowane mogą również zgłosić się telefonicznie do GOPS Izabelin, w celu uzyskania pomocy w zapisaniu się na szczepienie COVID-19. Program realizowany będzie przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Izabelin, wolontariuszy oraz opiekunów Dziennego Domu Seniora+. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *