ZMIANA ZASAD PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH

ZMIANA ZASAD PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z TYTUŁU ZAKWATEROWANIA OBYWATELU UKRAINY

NOWE WYMOGI PRAWNE

Szanowni Państwo,

w dniu 30 kwietnia 2022 r. na podstawie przyjętej przez Sejm RP ustawy z dnia 27 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz w wyniku zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku oświadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi uległy zmianie zasady wypłacania świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł.

Czytaj więcej „ZMIANA ZASAD PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH”

Przekazano środki obywatelom Ukrainy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 09.05.2022r. zostaną przekazane środki finansowe dla mieszkańców, którzy  zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Jest to kolejna transza wypłat zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.

Jednorazowe świadczenia pieniężne / Одноразова грошова допомога

Jednorazowe świadczenia pieniężne 300 zł dla Ukraińców

Zgodnie z art. 31 ust.1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: „obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.”

Czytaj więcej „Jednorazowe świadczenia pieniężne / Одноразова грошова допомога”

Środki finansowe dla mieszkańców wspierających obywateli Ukrainy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 28.04.2022r. zostaną przekazane środki finansowe dla mieszkańców, którzy  zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Jest to kolejna transza wypłat zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.

Porady psychologiczne dla dzieci i dorosłych z Ukrainy

Porady psychologiczne dla dzieci i dorosłych z Ukrainy

26.04.2022 w godz. 9-12:30

Villa Europa, ul. Matejki 25

Zgłoszenia: 517-336-376


Запрошуємо на психологічні консультації дітей та дорослих з України

26.04.2022 з 9 до 12:30

Villa Europa, вул. Матейкі 25

Запис за номером: 517-336-376