Co daje udział w spotkaniach grupy samopomocowej

W ramach grupy samopomocowej spotykają się ludzie dotknięci np. problemem niepełnosprawności występującej w rodzinie lub doświadczający takiej samej trudnej sytuacji.

W grupy samopomocowe mogą zaangażować się także bliscy osób bezpośrednio dotkniętych problemem.

„Grupy samopomocowe są dobrowolnymi najczęściej luźnymi zgromadzeniami osób, których aktywne działanie skierowane jest na wspólne pokonywanie chorób, problemów natury psychicznej albo socjalnej, które dotyczą ich bezpośrednio albo ich bliskich. Celem ich pracy jest zmiana własnych osobistych warunków życia. Grupa jest środkiem prowadzącym do zniesienia izolacji zewnętrznej (społecznej, towarzyskiej) i wewnętrznej (osobistej, duchowej). Cele grupy samopomocowej skierowane są głównie na jej członków a nie na osoby z zewnątrz; jest to element odróżniający grupy od innych form zaangażowania. Grup samopomocowych nie prowadzą osoby udzielające na co dzień profesjonalnej pomocy.”

Czytaj więcej „Co daje udział w spotkaniach grupy samopomocowej”

Program Rodzina 500 +

Szanowni Mieszkańcy!

Uprzejmie informujemy, że rodzice którzy złożą wnioski do dnia 30.09.2019r. dostaną wyrównanie na pierwsze dziecko od miesiąca lipca (po 500 zł za miesiąc lipiec,sierpień oraz wrzesień). Po tym terminie świadczenie będzie przyznawane od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania od lipca.

  • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie,
    z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
  • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
  • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
  • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczna za pośrednictwem banków.

 

„SZANSA NA LEPSZE JUTRO – UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GMINIE IZABELIN”

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W IZABELINIE, WSPÓLFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Od początku 2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie realizuje rozpoczęty w 2012r. trzyletni projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zatytułowany „Szansa na lepsze jutro – upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w gminie Izabelin”. Jest to już w sumie szósty rok realizacji tego projektu w ramach PO KL i jednocześnie ostatni.

W roku bieżącym, tak jak w latach ubiegłych, w projekcie bierze udział 14 uczestników. W tym roku jest to zdecydowana przewaga kobiet, bo aż 12, natomiast tylko 2 mężczyzn, w tym 1 osoba niepełnosprawna i 2 osoby kontynuujące edukację. Wynika z tego, że kobiety są bardziej aktywne, chętne do zmian oraz zainteresowane nauką i podnoszeniem swoich kwalifikacji.

Czytaj więcej „„SZANSA NA LEPSZE JUTRO – UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GMINIE IZABELIN””