Opieka wytchnieniowa w Gmienie Izabelin

OPIEKA WYTCHNIENIOWA W GMINIE IZABELIN
program wsparcia dla rodziców, opiekunów dzieci i osób niepełnosprawnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie przystępuje do realizacji Rządowego Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021.

Głównym celem Programu w ramach modułu I jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają pomocy w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad:

* dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

*osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568, 875).

Rządowy program „Opieka wytchnieniowa” ma zapewnić opiekunom tytułowe wytchnienie, czyli należyty odpoczynek za czas sprawowania opieki i będzie realizowany w ramach opieki udzielanej w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Z powyższej formy wsparcia mogą skorzystać ci opiekunowie, którzy nie korzystają z innych form usług w miejscu zamieszkania podopiecznego (w tym w ośrodkach wsparcia i w domu pomocy społecznej).

Udzielana pomoc jest bezpłatna.

Osoby zainteresowane i spełniające warunki do udziału w programie  „Opieka wytchnieniowa” mogą zgłaszać się do GOPS w Izabelinie z wnioskiem, orzeczeniem o niepełnosprawności osoby oraz wypełnioną kartą zgłoszeniową, dostępną poniżej w linku:

https://www.gov.pl/attachment/af089609-2791-44ba-af90-1e95402199a8

Dokumenty można dostarczyć osobiście do siedziby ośrodka po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub wysłać na adres mailowy: gops@izabelin.pl a także wysłać pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin.

Jednocześnie informujemy o naborze osób gotowych do podjęcia zatrudnienia w charakterze opiekuna wykonującego ww. usługi.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOPS w Izabelinie pod nr tel. 22/7227995 w godzinach pracy Ośrodka, tj. pon 9:00-17:00, wt-pt od 8-16.

Zapraszamy do uczestnictwa w Programie!

Program „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 – bez kryterium dochodowego

Od 1 lipca świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” przysługuje na dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Dzięki wprowadzonym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, czyli ok. 6,8 mln osób. To prawie dwa razy więcej dzieci niż było do tej pory.
Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowych zasadach można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

Czytaj więcej „Program „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 – bez kryterium dochodowego”

„Dobry Start” 300+

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Czytaj więcej „„Dobry Start” 300+”