Opał

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie informuje, że została wyłoniona oferta dostawy opału dla mieszkańców gminy. W tym sezonie grzewczym 2020/2021 zostanie rozdysponowany opał ekologiczny tj. brykiet dębowy. Wykonawca zobowiązał się dostarczyć opał do beneficjentów w pakietach po 10 kg: pół tony opału tj. 48 pakietów 10 kilogramowych.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w siedzibie GOPS przy ul. 3 Maja 42 w Izabelinie u pracowników socjalnych wg. rejonu.

Pomoc przyznawana wg. kryteriów określonych w Ustawie o Pomocy Społecznej.

Termin składania wniosków upływa z dniem 15.03.2021

Autor: Marlena Ochota