Rozstrzygnięcie zapytana ofertowego dotyczącego zakupu opału z dowozem dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W dniu 5 października 2020 r. przeprowadzono wybór ofert w trybie zapytania ofertowego na zakup opału z dowozem dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie w okresie grzewczym 2020 – 2021.

Informuję, że w wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę została uznana: SYLUX – Leszek Humaj

Autor: Marlena Ochota

Rostrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczące na bieżącą obsługę informatyczną oraz nadzór nad posiadanymi urządzeniami wchodzącymi w skład systemu informatycznego.

W dniu 5 października 2020 r. przeprowadzono wybór ofert w trybie zapytania ofertowego na bieżącą obsługę informatyczną oraz nadzór nad posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami wchodzącymi w skład systemu informatycznego w obiektach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie.

Informuję, że w wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę została uznana: SafeGuard Arkadiusz Zieliński