ДОПОМОГА ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ

З 16 березня 2022 року в Центрі соціального забезпечення населення в ґміні Ізабелін, за адресою: вул. 3 Maя 42, громадянин України, який прибув на територію Польщі у зв’язку з бойовими діями і отримав номер PESEL, зможе подати заяву на виплату:

 • одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на людину;
 • сімейні пільги.

 Заяви будуть містити таку інформацію:

 • ім’я та прізвище;
 • дата народження;
 • громадянство;
 • стать;
 • вид документа, що підтверджує факт перетину кордону;
 • серія та номер документа, що підтверджує факт перетину кордону;
 • відомості про дату в’їзду на територію Республіки Польща;
 • адреса фактичного перебування;
 • контактні дані, включаючи номер телефону або адресу електронної пошти, за наявності;
 • номер PESEL.

Водночас повідомляємо, що щоденне обслуговування мешканців залишається без змін.


Od 16 marca 2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izabelinie ul. 3 Maja 42 Obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi i uzyskał numer PESEL będzie mógł złożyć wniosek o wypłatę:

 • jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. na osobę,
 • świadczeń rodzinnych

Wnioski będą zawierać następujące dane:

 • imię (imiona) i nazwisko;
 • datę urodzenia;
 • obywatelstwo;
 • płeć;
 • rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
 • serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
 • informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • adres pobytu;
 • dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada;
 • numer PESEL.

Jednocześnie informujemy, że bieżąca obsługa Mieszkańców pozostaje bez zmian.

Jednorazowe świadczenia 300+ / Одноразові підтримка 300+

Шановні Пані та Панове,

ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ

Отримавши свій номер PESEL у Гміні Ізабелін, ми запрошуємо Вас до Ґмінного Комунального Центру Соціального Забезпечення в Ізабеліні (вхід з боку дворику Управління Ґміни Ізабелін), з метою зареєструватися на підтримку у вигляді одноразової грошової допомоги на сумму 300 злотих.

Дуже просимо підготувати номер банківського рахунку, на який ми здійснимо грошовий переказ.


Szanowni Państwo,

OBYWATELE UKRAINY

Po uzyskaniu przez Państwa nr PESEL w Urzędzie Gminy Izabelin, zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie ( wejście od strony Patio Urzędu Gminy Izabelin) w celu rejestracji na wsparcie w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,- zł.

Bardzo proszę o przygotowanie nr konta Bankowego, na które przekażemy Państwu środki finansowe.

Nabór na stanowisko Specjalista ds. świadczeń rodzinnych

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie ogłasza nabór na wolne stanowisko specjalisty do spraw świadczeń rodzinnych.

Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy (1 etat) – 40 godzin tygodniowo
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Miejsce pracy: Gmina Izabelin/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Czytaj więcej „Nabór na stanowisko Specjalista ds. świadczeń rodzinnych”

Opieka wytchnieniowa – edycja 2022 (aktualizacja 16.03.2022)

Gmina Izabelin/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie od stycznia 2022r.  realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej   „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”. Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”  realizowany jest w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Czytaj więcej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022 (aktualizacja 16.03.2022)”