PILOTAŻOWY PROGRAM USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY IZABELIN POWYŻEJ 60 ROKU ŻYCIA

W dniu 19.04.2020r. Gmina Izabelin złożyła wniosek o przyznanie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania własne gminy Izabelin, związane z organizowaniem i świadczeniem usług teleopiekuńczych w okresie od 01.07.2020r. do 31.12.2021r.

Adresatami pilotażowego programu usług teleopiekuńczych jest 20 mieszkańców gminy Izabelin powyżej 60 roku życia, osoby samotnie zamieszkujące, niesamodzielne, posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Czytaj więcej „PILOTAŻOWY PROGRAM USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY IZABELIN POWYŻEJ 60 ROKU ŻYCIA”

Nabór na wolne stanowisko – pracownik socjalny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie
Ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy ( 1 etat) – 40 godzin tygodniowo

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce pracy: Gmina Izabelin/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Czytaj więcej „Nabór na wolne stanowisko – pracownik socjalny”