Uwaga, ważna informacja

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii oraz zalecenia dotyczące zgromadzeń, wszystkie spotkania grupy ODWOŁANE.

Prosimy śledzić informacje na bieżąco.

Spotkanie grupy samopomocowej

Zapraszamy na spotkanie grupy samopomocowej dla rodzin z problemami niepełnosprawności.

Spotkania odbywają się w każdy ostatni poniedziałek miesiąca od godziny 17:00 w siedzibie Dziennego Domu Senior +
(ul. Matejki 19, wejście od parkingu Urzędu Gminy Izabelin).

Osoby do kontaktu:

  • Ewa Przybysz – tel. 22 722 79 95
  • Maryla Łukasińska – tel. 502 131 900

Zapraszamy na najbliższe spotkanie w dniu 30.03.2020 r. o godz. 17:00

Autor: Marlena Ochota

Co daje udział w spotkaniach grupy samopomocowej

W ramach grupy samopomocowej spotykają się ludzie dotknięci np. problemem niepełnosprawności występującej w rodzinie lub doświadczający takiej samej trudnej sytuacji.

W grupy samopomocowe mogą zaangażować się także bliscy osób bezpośrednio dotkniętych problemem.

„Grupy samopomocowe są dobrowolnymi najczęściej luźnymi zgromadzeniami osób, których aktywne działanie skierowane jest na wspólne pokonywanie chorób, problemów natury psychicznej albo socjalnej, które dotyczą ich bezpośrednio albo ich bliskich. Celem ich pracy jest zmiana własnych osobistych warunków życia. Grupa jest środkiem prowadzącym do zniesienia izolacji zewnętrznej (społecznej, towarzyskiej) i wewnętrznej (osobistej, duchowej). Cele grupy samopomocowej skierowane są głównie na jej członków a nie na osoby z zewnątrz; jest to element odróżniający grupy od innych form zaangażowania. Grup samopomocowych nie prowadzą osoby udzielające na co dzień profesjonalnej pomocy.”

Czytaj więcej „Co daje udział w spotkaniach grupy samopomocowej”