Zmiany w programie Rodzina 500+ na 2022 r

Informujemy, że od 1 stycznia 2022r. obsługą programu rodzina 500+ zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  • Organy właściwe będą kontynuować wypłatę świadczeń wychowawczych, przyznanych z wniosków złożonych przed 1 stycznia 2022r. do końca okresu na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022r.
  • Od 1 stycznia 2022r. ZUS będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze, będzie też od 1 lutego 2022r. przyjmować wnioski na kolejny okres świadczeniowy tj. okres który rozpocznie się od 1 czerwca 2022r. i potrwa do 31 maja 2023r

Program Rodzina 500+

Świadczenie wychowawcze 500+

nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie Informuje, że od 1 kwietia 2021r. wnioski dot. świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 będzie można składać w formie papierowej.

  • Świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

 

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz w celu uniknięcia stania w kolejce, zachęcamy wszystkich do złożenia wniosków w formie elektronicznej.