Dodatek do pozostałych źródeł ogrzewania oraz zmiany w dodatku węglowym

W dniu 20.09.2022 roku opublikowana została ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967).  Wprowadza ona dodatek dla gospodarstw domowych do pozostałych źródeł ogrzewania oraz zmiany w dodatku węglowym.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek do pozostałych źródeł ogrzewania przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo kocioł olejowy

Warunkiem otrzymania dodatku jest zgłoszenie lub wpisanie do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszych do w/w ewidencji.

WNIOSEK-O-WYPLATE-DODATKU-DLA-GOSPODARSTW-DOMOWYCH-Z-TYTULU-WYKORZYSTYWANIA-NIEKTORYCH-ZRODEL-CIEPLA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.