Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. 3-go Maja 42
05-080 Izabelin
tel.  0-22 722-79-95
fax. 0-22 721-85-51
gops@izabelin.pl

Godziny pracy:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie wprowadza zmiany
w przyjmowaniu interesantów

Poniedziałek 9.00 – 18.00
Wtorek 8.00 – 16.00
Środa: dzień pracy wewnętrznej (bez przyjęć interesantów)
Czwartek 8.00 – 16.00
Piątek 8.00 – 16.00

Pomoc Społeczna
tel. 0-22 722-89-44
tel. 0-22 722-89-73
Świadczenie wychowawcze
Rodzina 500+
tel. 0-22 722-89-40
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Karty Dużej Rodziny
tel. 0-22 722-89-49