Informacja dla mieszkańców goszczących obywateli Ukrainy

W dniu 30 czerwca br. Prezydent podpisał ustawę z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. W art. 1 pkt. 9 tej ustawy uregulowano termin na złożenie wniosku obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 30.06.2022 r. Wniosek za ten okres składa się w terminie do 31 lipca 2022 r., tzn., jeżeli ostatni dzień zakwaterowania wskazany we wniosku to  30.06.2022r.,  wniosek należy złożyć do 31 lipca 2022r.

Podmioty, a w szczególności osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy od 1 lipca 2022r., wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od ostatniego dnia zakwaterowania.

Wnioski złożone z uchybieniem tych terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

OKRES ZAKWATEROWANIA TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU
do 29 kwietnia
(obywatele Ukrainy nie posiadają numeru PESEL)
 do 15 lipca 2022 r.
do 30 czerwca do 31 lipca 2022 r.
od 1 lipca miesiąc od ostatniego dnia zakwaterowania obywatela

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że  Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy  przysługuje zgodnie z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022r. poz. 583 ze zm.

„ art.13 ust.1 Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia PRZYBYCIA obywatela Ukrainy NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *