Jednorazowe świadczenia pieniężne / Одноразова грошова допомога

Jednorazowe świadczenia pieniężne 300 zł dla Ukraińców

Zgodnie z art. 31 ust.1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: „obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.”

Informujemy, że obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy Izabelin, którzy złożyli wnioski w terminie do 17.05.2022 r., świadczenie jednorazowe w wysokości 300,- zł zostanie przekazane na wskazany we wniosku rachunek bankowy w dniu 24.05.2022 r.

Одноразова грошова допомога 300 зл для громадян України

відповідно до статті 31 Закону 1 Закону “Про допомогу громадянам України у зв’язку із збройним конфліктом на території тієї держави”: “громадянину України, який легально перебуває на території Польщі відповідно до статті 12 Закону 1 і його дані внесли до реєстру PESEL, має право отримати одноразову грошову допомогу. Надається вона в розмірі 300 злотих на особу для її утримання. Зокрема, для покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та сплати житла”.

Повідомляємо, що тим громадянам України, які перебувають на території ґміни Ізабелін і написали заявку для отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих до 17.05.2022 року, кошти на зазначений у заявці банківський рахунок будуть відправлені 24.05.2022 р.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *