OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2021r

OPIEKA WYTCHNIENIOWA w Gminie Izabelin

Gmina Izabelin/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie od stycznia 2021r.  realizuje   Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej   „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”. Program „ Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”  realizowany jest
w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Wójt Gminy Izabelin 6 maja 2021r. podpisał umowę z Wojewodą Mazowieckim Panem Konstantym Radziwiłłem w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2021r. środków z Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 w Gminie Izabelin. Na podstawie podpisanej umowy Gmina Izabelin otrzymała środki w wysokości 97 920,00 zł, które w całości pokrywają koszty realizacji zadania.

Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o  znacznym stopniu niepełnosprawności.

W związku z przystąpieniem przez Gminę Izabelin do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” planowane jest objęcie wsparciem w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania  dla 10 osób (5 dzieci po 240 godzin na osobę i 5 osób dorosłych po 240 godzin na osobę). Obecnie do Programu „Opieka Wytchnieniowa” realizowanego w Gminie Izabelin zgłosiło się 8 rodzin, w tym 3 rodziny z dzieckiem zaliczonym do osób niepełnosprawnych oraz 5 rodzin z  dorosłą osobą  niepełnosprawną.

Osoby zainteresowane wsparciem w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021” mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie osobiście lub telefonicznie ( tel. 22 722 79 95).

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2021r. z możliwością przedłużenia na kolejny rok w momencie wystąpienia zapotrzebowania na taki rodzaj wsparcia rodzin
z osobami niepełnosprawnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *