Opieka wytchnieniowa – edycja 2022 (aktualizacja 16.03.2022)

Gmina Izabelin/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie od stycznia 2022r.  realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej   „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”. Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”  realizowany jest w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Wójt Gminy Izabelin w dniu 22.02.2022r. podpisał umowę z Wojewodą Mazowieckim Panem Konstantym Radziwiłłem w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022r. środków z Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w Gminie Izabelin. Na podstawie podpisanej umowy Gmina Izabelin otrzymała środki w wysokości 264384 zł które w całości pokrywają koszty realizacji zadania.

Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami traktowanymi na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności a także  osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia.

W związku z przystąpieniem przez Gminę Izabelin do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” planowane jest objęcie wsparciem w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania  27 osób ( 20 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami traktowanymi na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także 7 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia).

Obecnie do Programu „Opieka Wytchnieniowa” realizowanego w Gminie Izabelin zgłosiło się 10 rodzin: 7 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami traktowanymi na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i 3 osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia).

Osoby zainteresowane wsparciem w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022” mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie osobiście lub telefonicznie ( tel. 22 722 79 95).

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022r. z możliwością przedłużenia na kolejny rok
w momencie wystąpienia zapotrzebowania na taki rodzaj wsparcia rodzin z osobami niepełnosprawnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *