Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie pozyskał środki na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”. W edycji na rok 2023 otrzymamy kwotę 140 742, 85 zł.

Celem w/w Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają pomocy w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Rządowy program „Opieka wytchnieniowa” ma zapewnić opiekunom tytułowe wytchnienie, czyli należyty odpoczynek za czas sprawowania opieki i będzie realizowany w ramach opieki udzielanej w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach programu.

Szczegółowych informacji dotyczących programu Opieka Wytchnieniowa udzielają pracownicy GOPS w Izabelinie pod nr tel. 22/7227995 w godzinach pracy Ośrodka,

  1. pon. 9:00-17:00, wt-pt od 8-16.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *