OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2022r

Program wsparcia dla rodziców, opiekunów dzieci i osób niepełnosprawnych.

Gmina Izabelin po raz kolejny przystępuje do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022 w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają pomocy w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad:

* dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

* osobami posiadającymi:

– orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo

– orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Rządowy program „Opieka wytchnieniowa” ma zapewnić opiekunom tytułowe wytchnienie, czyli należyty odpoczynek za czas sprawowania opieki i będzie realizowany w ramach opieki udzielanej w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w formie pobytu dziennego.

Udzielana pomoc jest bezpłatna!

Informujemy, że poszukujemy osób gotowych do podjęcia zatrudnienia w charakterze opiekunów chętnych do świadczenia usług na rzecz osób niepełnosprawnych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

  1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej,
  2. osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym potwierdzone pisemnymi rekomendacjami, dokumentujące kwalifikacje w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Szczegółowych informacji dotyczących Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2022 udzielają pracownicy GOPS w Izabelinie pod nr tel. 22/7227995 w godzinach pracy Ośrodka, tj. pon 9:00-17:00, wt-pt od 8-16.                            

Zapraszamy

PLIKI DO POBRANIA:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *