Opieka wytchnieniowa

Zapraszamy do udziału w Programie  „Opieka wytchnieniowa” w roku 2021!!!

Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie.

Celem Programu jest możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy i wsparcia opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:
* dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
* osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568, 875).
Rządowy program „Opieka wytchnieniowa” skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi w formie pobytu dziennego.

Z tego modułu skorzystać będą mogli ci opiekunowie, którzy nie korzystają z innych form usług w miejscu zamieszkania podopiecznego (w tym w ośrodkach wsparcia i w domu pomocy społecznej).

Osoby zainteresowane i spełniające warunki do udziału w programie „Opieka wytchnieniowa” mogą zgłaszać się
z wnioskiem do GOPS w Izabelinie z wypełnioną kartą zgłoszeniową dostępną poniżej w linku oraz kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności osoby:

Zal.-nr-8 Karta zgloszenie do-Programu-Opieka-wytchnieniowa—edycja-2021-1607013026

Dokumenty można dostarczyć osobiście do siedziby ośrodka po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub wysłać na adres mailowy: gops@izabelin.pl a także wysłać pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOPS w Izabelinie pod nr tel. 22/7227995 w godzinach pracy Ośrodka, tj. pon 9:00-17:00, wt-pt od 8-16.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *