Aktualności

Przeprowadzono wybór ofert na przygotowanie i dostarczenie potraw wigilijnych dla Seniorów Dziennego Domu Senior+

W dniu 3 grudnia 2021 roku przeprowadzono wybór ofert w trybie zapytania ofertowego
na przygotowanie i dostarczenie potraw wigilijnych dla Seniorów Dziennego Domu Senior+
w Izabelinie w miesiącu grudniu 2021 r.

Informuję, że w wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę została uznana: Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe Bar Kabak Laski

Przeprowadzono wybór ofert na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych

W dniu 3 grudnia 2021 roku przeprowadzono wybór ofert w trybie zapytania ofertowego
na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Izabelin.

Informuję, że w wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę została uznana:

Stowarzyszenie MONAR Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT w Oryszewie – Osada