Aktualności

„SZANSA NA LEPSZE JUTRO – UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GMINIE IZABELIN”

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W IZABELINIE, WSPÓLFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Od początku 2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie realizuje rozpoczęty w 2012r. trzyletni projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zatytułowany „Szansa na lepsze jutro – upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w gminie Izabelin”. Jest to już w sumie szósty rok realizacji tego projektu w ramach PO KL i jednocześnie ostatni.

W roku bieżącym, tak jak w latach ubiegłych, w projekcie bierze udział 14 uczestników. W tym roku jest to zdecydowana przewaga kobiet, bo aż 12, natomiast tylko 2 mężczyzn, w tym 1 osoba niepełnosprawna i 2 osoby kontynuujące edukację. Wynika z tego, że kobiety są bardziej aktywne, chętne do zmian oraz zainteresowane nauką i podnoszeniem swoich kwalifikacji.

Czytaj więcej „„SZANSA NA LEPSZE JUTRO – UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GMINIE IZABELIN””