PILOTAŻOWY PROGRAM USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY IZABELIN POWYŻEJ 60 ROKU ŻYCIA

W dniu 19.04.2020r. Gmina Izabelin złożyła wniosek o przyznanie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania własne gminy Izabelin, związane z organizowaniem i świadczeniem usług teleopiekuńczych w okresie od 01.07.2020r. do 31.12.2021r.

Adresatami pilotażowego programu usług teleopiekuńczych jest 20 mieszkańców gminy Izabelin powyżej 60 roku życia, osoby samotnie zamieszkujące, niesamodzielne, posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Celem usług teleopiekuńczych jest wsparcie osób potrzebujących opieki w ich miejscu zamieszkania.

Gmina Izabelin dbając o bezpieczeństwo i podniesienie jakości życia osób w wieku powyżej 60 roku życia przystąpiła do wdrożenia na terenie gminy zdalnej opieki senioralnej w oparciu o opaskę telemedyczną. Opaska monitorująca stan zdrowia wyposażona jest w przycisk SOS z możliwością połączenia przez 24h/dobę z centrum teleopieki oraz dodatkowe funkcje tj. lokalizator GPS, detektor upadku, przypominanie o zażyciu leków. Po otrzymaniu sygnału, ratownicy centrum telemonitoringu organizują pomoc adekwatną do sytuacji danej osoby.

Głównym zadaniem pilotażowego programu usług teleopiekuńczych dla mieszkańców Gminy Izabelin powyżej 60 roku życia jest zwiększenie bezpieczeństwa osób starszych, samotnie zamieszkujących, chorych i niepełnosprawnych.

Teleopieka to usługa opiekuńcza łącząca nowoczesne technologie teleinformatyczne z pracą profesjonalistów, która ma również za zadanie przedłużyć okres samodzielności i niezależności seniorów we własnym domu. Umożliwia wsparcie i zabezpieczenie seniora w warunkach domowych. Pozostanie podopiecznego w znanym sobie środowisku sprzyja optymistycznemu usposobieniu oraz możliwie większej aktywności oraz eliminuje potrzebę korzystania z placówek opieki stacjonarnej.

Udział w programie usług teleopiekuńczych dla mieszkańców gminy Izabelin powyżej 60 roku życia jest bezpłatny.

Realizatorem pilotażowego programu ,,Program usługi opiekuńcze dla mieszkańców gminy Izabelin powyżej 60roku życia” jest Gmina Izabelin, która zleciła jego realizację Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Izabelinie.

Warunki udziału w programie:

  • miejsce zamieszkania na terenie gminy Izabelin,
  • wiek powyżej 60 roku życia,
  • samotne zamieszkiwanie/ niesamodzielność/ problemy zdrowotne / posiadanie orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • złożenie wypełnionego wniosku, oświadczenia o niesamodzielności i podpisanej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych. (pliki do pobrania poniżej).

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przystąpienia do programu reguluje Uchwała NR XXVII/221/20 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 sierpnia 2020 r. Poz. 9003 (załącznik poniżej).

W celu przystąpienia do programu ,,Program usługi opiekuńcze dla mieszkańców gminy Izabelin powyżej 60roku życia” należy złożyć dokumenty do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie ul. 3 maja 42, tel. 22 722 79 95.

Zgłoszenia można dokonać osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej.

Powyższy program jest programem pilotażowym co oznacza, że po rozpoznaniu skali potrzeb społeczeństwa oraz ewaluacji zaplanowanych działań, czas realizacji oraz liczba beneficjentów może zostać zwiększona.

Autor: Marlena Ochota

PLIKI DO POBRANIA:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *