Pracownicy

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

KSIĘGOWOŚĆ i KADRY

WYDZIAŁ DS. POMOCY I ASYSTY RODZINNEJ

PRACOWNICY SOCJALNI

ASYSTENT RODZINY:

WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 • Magdalena Grabowska
  Kierownik, Specjalista ds. funduszu alimentacyjnego świadczeń rodzinnych i świadczeń
  wychowawczych, Karta Dużej Rodziny
  m.grabowska@izabelin.pl, tel. 22 722 89 40

PRACOWNICY

 • Małgorzata Wąsik
  Starszy Specjalista ds. Świadczeń rodzinnych
  m.wasik@izabelin.pl, tel. 22 722 89 49
 • Renata Sulima
  Specjalista do spraw funduszu alimentacyjnego świadczeń rodzinnych i świadczeń
  wychowawczych
  r.sulima@izabelin.pl, tel. 22 722 89 49
 • Ewelina Kierner
  Specjalista ds. świadczenia wychowawczego, Karty Rodzina 3+
  e.kierner@izabelin.pl, tel. 22 722 89 40
 • Wojciech Cianciara
  Inspektor Ochrony Danych
  iod@gops.izabelin.pl
 • Patrycja Bykowska
  Pomoc Administracyjna
  p.bykowska@izabelin.pl, tel. 22 722 89 95