Przeprowadzono wybór ofert na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych

W dniu 3 grudnia 2021 roku przeprowadzono wybór ofert w trybie zapytania ofertowego
na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Izabelin.

Informuję, że w wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę została uznana:

Stowarzyszenie MONAR Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT w Oryszewie – Osada

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.