Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego bieżącej obsługi informatycznej oraz nadzoru nad posiadanymi urządzeniami wchodzącymi w skład systemu informatycznego.

W dniu 15 grudnia 2020 r. przeprowadzono wybór ofert w trybie zapytania ofertowego na bieżącą obsługę informatyczną oraz nadzór nad posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami wchodzącymi w skład systemu informatycznego w obiektach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie.

Informuję, że w wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę została uznana: SafeGuard Arkadiusz Zieliński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *