Świadczenie wychowawcze 500+ – nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Informujemy, że wnioski dot. świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 będzie można składać w dwóch terminach:

  • od 1 lutego 2021 r. w formie elektronicznej,
  • od 1 kwietnia 2021 r. w formie tradycyjnej – papierowej Świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Wnioski złożone do dnia 30 kwietnia br. zostaną rozpatrzone do dnia 30 czerwca br. Wnioski złożone do dnia 31 maja br. zostaną rozpatrzone do dnia 31 lipca br., natomiast wnioski złożone do dnia 30 czerwca br. zostaną rozpatrzone do dnia 31 sierpnia br. – w obu przypadkach wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz w celu uniknięcia stania w kolejce, zachęcamy wszystkich do złożenia wniosków w formie elektroniczn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *