Teleporady

W ramach realizacji Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod tytułem: Bezpieczne dzieci dziś – wolne od przemocy wnuki jutro, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, uruchomiony zostanie telefon interwencyjny:

731 331 354

Telefon będzie aktywny:

  • okresie od dnia 15 lipca 2021 r. do dnia 25 listopada 2021 r.
  • w każdy czwartek
  • w godzinach 17:00 – 19:00

Porady będą udzielane w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.