Zakup opału ekologicznego z dowozem do domu dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie w okresie grzewczym 2021-2022

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W IZABELINIE
ul. 3-go Maja 42, 05-080 IZABELIN
tel. 22-7227995 fax. 22-7218551 e-mail: gops@izabelin.pl

Zapytanie ofertowe
z dnia 18.08.2021 r.

  1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie, zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem zamówienia jest: „Zakup opału ekologicznego z dowozem do domu dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie w okresie grzewczym 2021-2022” (Drewno opałowe suche, brykiety, pelety, słoma zbożowa sucha).
  2. Termin realizacji zamówienia: od 1 września 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r.
  3. Podstawowym kryterium oceny, oferty będzie cena opału wraz dowozem -100 %.
  4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, poprzez przedstawienie swojej oferty cenowej (cena dotyczy 1 tony lub 1 m3 produktu brutto)
  5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 1 września 2021 r. do godz. 9:00
  6. Miejsce złożenia oferty: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie
  7. Wybór oferty nastąpi w dniu 2 września 2021 r. o godz. 10.00
  8. Zapłata za wykonanie przedmiotu oferty nastąpi po dokonaniu odbioru/przyjęcia opału przez podopiecznego GOPS, w ciągu 3 dni od dnia otrzymania faktury.
  9. Osoba upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Ewa Przybysz tel.22-7227995, e-mail: gops@izabelin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.