Zapytanie ofertowe dot. zakupu opału z dowozem dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W IZABELINIE

ul. 3-go Maja 42 05-080 IZABELIN

tel. 22-7227995 fax. 22-7218551 e-mail: gops@izabelin.pl

Zapytanie ofertowe z dnia 08.09.2020 r.

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie, zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem zamówienia jest :

  „Zakup opału z dowozem dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie w okresie grzewczym 2020-2021” ( Drewno opałowe suche, brykiety, pelety, słoma zbożowa sucha ).

 2. Termin realizacji zamówienia : od 1 października 2020 r. do 31 marca 2021 r.
 3. Podstawowym kryterium oceny, oferty będzie cena opału wraz dowozem -100 %.
 4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, poprzez przedstawienie swojej oferty cenowej (cena dotyczy 1 tony lub 1 m3 produktu brutto)
 5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 września 2020 r. do godz. 9:00
 6. Miejsce złożenia oferty : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie
 7. Wybór oferty nastąpi w dniu 5 października 2020 r. o godz. 9:15
 8. Zapłata za wykonanie przedmiotu oferty nastąpi po dokonaniu odbioru/przyjęcia opału przez podopiecznego GOPS, w ciągu 3 dni od dnia otrzymania faktury.
 9. Osoba upoważnioną do kontaktu z oferentami jest : Ewa Przybysz tel.22-7227995, e-mail: gops@izabelin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *