Zapytanie ofertowe dot. zakupu węgla z dowozem dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W IZABELINIE

ul. 3-go Maja 42 05-080 IZABELIN

tel. 22-7227995 fax. 22-7218551 e-mail: gops@izabelin.pl

Zapytanie ofertowe z dnia 03.09.2020 r.

  1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie, zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem zamówienia jest :
    Zakup węgla z dowozem dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie w okresie grzewczym 2020-2021” (węgiel orzech II)Termin realizacji zamówienia : od 1 października 2020 r. do 31 marca 2021 r.
  2. Podstawowym kryterium oceny, oferty będzie cena węgla wraz dowozem -100 %.
  3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, poprzez przedstawienie swojej oferty cenowej za 1 tonę węgla orzech II z dowozem (cena jednostkowa brutto)
  4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 września 2020 r. do godz. 9:00
  5. Miejsce złożenia oferty : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie
  6. Wybór oferty nastąpi w dniu 21 września 2020 r. o godz. 9:15
  7. Zapłata za wykonanie przedmiotu oferty nastąpi po dokonaniu odbioru/przyjęcia węgla przez podopiecznego GOPS, w ciągu 3 dni od dnia otrzymania faktury.
  8. Osoba upoważnioną do kontaktu z oferentami jest : Ewa Przybysz tel.22-7227995 e-mail: gops@izabelin.pl

Autor: Marlena Ochota

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *