Zapytanie ofertowe dotyczące na bieżącą obsługę informatyczną oraz nadzór nad posiadanymi urządzeniami wchodzącymi w skład systemu informatycznego.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W IZABELINIE

ul. 3-go Maja 42 05-080 IZABELIN

tel. 22-7227995 fax. 22-7218551 e-mail: gops@izabelin.pl

 

Zapytanie ofertowe z dnia 10-09-2020 r. dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000,- euro,
podstawa prawna art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami.

Na bieżącą obsługę informatyczną oraz nadzór nad posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami wchodzącymi w skład systemu informatycznego w obiektach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie.

Nazwa i adres Zamawiającego:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie
ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Kompleksowa obsługa systemów informatycznych GOPS w wymiarze minimum 15 godzin roboczych miesięcznie, świadczona w godzinach 8.00 – 16.00 w dni robocze, w następującym zakresie:
 2. Konfiguracje komputerów stacjonarnych oraz przenośnych, drukarek stacjonarnych, urządzeń mobilnych oraz wszystkich urządzeń elektronicznych używanych w GOPS.
 3. Wdrożenie i obsługa serwera domeny wraz z kopiami zapasowymi (koszty sprzętu oraz niezbędnej infrastruktury pokrywa GOPS)
 4. Gwarancja jak najszybszego przywrócenia pełnej sprawności systemów informatycznych w przypadku wystąpienia awarii:
  • konfiguracja stanowisk pracy (zakładanie użytkownika, konfiguracja dostępu do systemów, ustawienia połączeń oraz urządzeń współpracujących),
  • zapewnienie serwisu urządzeń komputerowych w tym, wymiana uszkodzonych części i podzespołów urządzeń komputerowych (koszty części i podzespołów pokrywa GOPS)
  • zagwarantowanie stabilnej i bezpiecznej pracy wszystkich urządzeń komputerowych i oprogramowania,
  • administracja i zarządzanie zewnętrznymi serwisami internetowymi GOPS (koszty domen oraz fizycznego utrzymania serwisów na serwerach zewnętrznych ponosi GOPS).
  • udzielanie pomocy pracownikom w zakresie obsługi sprzętu komputerowego, multimedialnego i programów,
  • możliwość korzystania z konsultacji telefonicznych i osobistych (Help desk),
  • reakcja na zgłoszoną awarię w ciągu 2 godzin od czasu zgłoszenia (zgłoszenia elektroniczne lub osobiście),
  • w razie konieczności wykonanie prac serwisowych i administracyjnych związanych z utrzymaniem systemów po godzinach urzędowania i w dni wolne od pracy
  • administracja i zarządzanie siecią teleinformatyczną GOPS
  • pomoc w wyborze, modernizacji i implementacji oprogramowania i sprzętu,
  • współpraca z organizacjami zewnętrznymi przy wdrażaniu projektów informatycznych oraz wprowadzaniu nowych technologii,
  • zapewnienie nadzoru odnośnie zabezpieczenia: sieci, systemów, aplikacji, baz danych oraz archiwizacji,
  • kontakty serwisowych z dostawcami programów dziedzinowych w razie awarii,
  • wsparcie przy wyborze programów wspierających pracę w UG Izabelin,
  • współpraca w zakresie informatyzacji GOPS,

Kryterium wyboru oferty:

 • Najniższa cena – 100%
 • Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji ceny oraz zakresu prac.
 • Zamawiający dopuszcza zmianę ceny zamówienia w następujących w przypadku zwiększenia zakresu prac wprowadzonego przez zamawiającego.

Miejsce, sposób i termin składania ofert:

 • Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej do dnia 24 września 2020 r do godz. 9.00 na adres e-mail: gops@izabelin.pl
 • Wybór oferty nastąpi w dniu 5 października 2020 r. o godz. 9:00

Osoba upoważniona do kontaktów: Ewa Przybysz tel. 22 7227995, e-mail: gops@izabelin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *