Zmiana kryterium dochodowego

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

przyznany jest obecnie obowiązującymi decyzjami do dnia 30 września 2020r. Aby otrzymać świadczenia od 1 października 2020r. na okres świadczeniowy 2020/2021, należy złożyć nowy wniosek. Wnioski drogą elektroniczną można składać od 1 lipca 2020 r., tradycyjne – w formie papierowej od 1 sierpnia. Aby zachować tzw. ciągłość świadczeń, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego nie później niż 31 sierpnia. Oczywiście osoby, które złożą wnioski we wrześniu i październiku otrzymają należne świadczenia, jednak wypłaty mogą być realizowane z wyrównaniem w listopadzie (wnioski złożone we wrześniu) lub grudniu (wnioski złożone w październiku).

Wnioski można składać za pośrednictwem platformy EPUAP lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Uwaga!

Na okres świadczeniowy 2020/2021 podwyższone zostało kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego  na kwotę 900 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie.

Maksymalna kwota świadczenia to nadal 500 zł (ale nie więcej niż miesięczna kwota zasądzonych alimentów).

Nowością jest możliwość przyznania od 01.07.2020 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje wtedy w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód na osobę w rodzinie, przy czym wysokość ta nie może być niższa niż 100,00 zł (wtedy świadczenie nie przysługuje).

Autor: Marlena Ochota