Zmiany organizacji pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie

OGŁOSZENIE

W związku ze wzrostem zakażeń COVID-19, aby zminimalizować ryzyko ewentualnych zachorowań i rozprzestrzenianie się wirusa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Izabelinie wprowadza się  szczególne zasady pracy oraz przyjmowania interesantów wprowadza się do odwołania: 

 1. Ogranicza się bezpośrednią obsługę interesantów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie w siedzibie oraz w terenie.

 2. Obsługa będzie prowadzona telefonicznie pod nr telefonów

  Kierownik
  Ewa Przybysz – 22 722 79 95

  Dział Pomocy Środowiskowej:
  Monika Pawełkiewicz, rejon Izabelin C – 22 722 89 73
  Marlena Ochota, rejon Izabelin B. Hornówek, Truskaw – 22 722 79 95
  Joanna Nowak, rejon Mościska, Laski, Sieraków – 22 722 79 95

  Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, Świadczenie Wychowawcze, Dobry Start
  Magdalena Grabowska 22 722 89 49
  Małgorzata Wąsik 22 722 86 49
  Ewelina Kierner 22 722 86 49

  oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej gops@izabelin.pl lub przez platformę e-puap.

 3. Pisma, wnioski i dokumenty należy wrzucać do urny ustawionej w wyznaczonym miejscu w przedsionku Urzędu Gminy.

 4. Wszelkie druki wniosków dotyczących świadczeń znajdują się na stronie GOPS w zakładkach dotyczących danych świadczeń.

 5. Pracownicy socjalni GOPS w środowiskach pracują interwencyjnie.

 6. Bezpośrednia obsługa klienta prowadzona będzie w punkcie obsługi interesanta GOPS tylko w pilnych sprawach wymagających osobistego kontaktu, po wcześniejszym uzgodnieniu godziny przyjścia, z zachowaniem szczególnej ostrożności, zakrywaniu ust i nosa maseczką oraz dezynfekcji rąk.

 7. Pomoc osobom starszym, którzy ukończyli 70 rok życia świadczona jest w ramach programu Wspieraj Seniora pod nr telefonu 22 505 11 11. Dla pozostałych osób starszych i samotnych potrzebujących, pomocy w ramach Covid – 19 na ternie naszej gminy funkcjonuje telefon alarmowy 504 819 007 czynny całą dobę.

Celem zmiany organizacji pracy jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania GOPS na wypadek wystąpienia  ogniska zakażenia, w sytuacji szczególnej, którą jest aktualnie trwający lawinowy wzrost zakażeń COVID-19 w kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *