Zmiany w programie Rodzina 500+ na 2022 r

Informujemy, że od 1 stycznia 2022r. obsługą programu rodzina 500+ zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  • Organy właściwe będą kontynuować wypłatę świadczeń wychowawczych, przyznanych z wniosków złożonych przed 1 stycznia 2022r. do końca okresu na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022r.
  • Od 1 stycznia 2022r. ZUS będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze, będzie też od 1 lutego 2022r. przyjmować wnioski na kolejny okres świadczeniowy tj. okres który rozpocznie się od 1 czerwca 2022r. i potrwa do 31 maja 2023r

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.