Została wyłoniona oferta dostawy opału dla mieszkańców

Szanowni Państwo,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie informuje, że została wyłoniona oferta dostawy opału dla mieszkańców naszej gminy. W  sezonie grzewczym 2021/2022 będzie dowożony ekologiczny opał  – brykiet dębowy. Wykonawca zobowiązał się dostarczyć opał  w pakietach po  około 10 kg pakiet. By Państwu zobrazować formę ekologicznego opału informujemy, że pół tony brykietu dębowego to  około 48 pakietów 10 kilogramowych.

Wnioski o przyznanie wsparcia w formie opału ekologicznego należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  przy ul. 3 Maja 42 w Izabelinie (Patio Urzędu Gminy Izabelin) wejście przez Centrum Kultury Izabelin u pracowników socjalnych.

Pomoc przyznawana jest wg. kryteriów określonych w Ustawie o Pomocy Społecznej.

Wsparcie w formie opałowej realizujemy w okresie od 6 września 2021 r. do 30 kwietnia 2022r.

E. Przybysz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.